Close

Poradenství a školení pilotů

Aerodata s.r.o. zavádí nový produkt a to kurzy k získání potřebných znalostí a dovedností pro pilotování dronů, potřebného oprávnění až po získání potřebných oprávnění k leteckým pracem. Zajistíme potřebnou teorií i praktický výcvik pilotů bezpilotních letadel. Zajistíme administrativu spojenou se získáním potřebných oprávnění a podporu při komunikaci s ÚCL. Samozřejmostí jsou konzultace nebo i komplexní zpracování potřebných žádostí. Rovněž tak vzhledem k dlouholetým zkušenostem s provozováním a pilotováním UA navrhneme zájemci optimální typ dronu včetně potřebné výstroje. Vlastní struktura produktu je následující:


Administrativní činnosti

povolení k létání bezpilotního letadla

povolení k provozování leteckých činnosti pro vlastní potřebu

povolení k provozování leteckých prací

předpisová část

předpis L2 – doplněk X a další navazujicí předpisy

provozní příručka UAS pro letecké práce

Provozní příručka UAS je zásadním dokumentem, který popisuje a určuje pravidla pro UAS. Struktura provozní příručky je určena ÚCL a sestává z následujících kapitol.


Správa a řízení provozní příručky

část A – Obecná ustanovení

část B – Provoz letadel

část C – Směrnice pro jednotlivé druhy leteckých prací

část D – Požadavky na výcvik a kvalifikace personálu organizace

část E – Postupy pro údržbu


Pojištění

Zájemci navrhneme optimální pojištění prostřednictvím našeho smluvního partnera.


Pílotní kurz

Kurz je rozdělen do dvou částí. Teoretická část a praktická část.

Teoretická část

legistlativa v ČR

předpisy řady L

výklad provozní příručky a její užití v praxi

Praktická část

předletová příprava

letová ukázka

vlastní řízení 1h

Zde můžete objednat naše služby