Close

Informace pro piloty Aisview

Aktuální informace o letovém prostoru nad ČR naleznete v aplikaci AisView, kterou provozuje „Řízení letového provozu České republiky“. Aplikace obsahuje detailní informace o vzdušném prostoru, zobrazení letišť a jednotlivé kontakty na řízení letového provozu,  meteorologické zpravodajství v daných lokalitách a další.
Odkaz na aplikaci AisView

Mobilní aplikce pro piloty MAIA

Mobílní aplikace pro sportovní a profesionální piloty dronů a RC modelů, která usnadňuje orientaci v letových zónách v ČR. Pomocí GPS získáte informace o aktuálním letovém prostoru a nebo pomocí mapy dohledáte oblast, kterou chcete využít pro let.


Funkce aplikace:

 • upozornění na omezení v letové zóně přes GPS
 • vedení letového deníku a záznam letu přes HW modul
 • evidence použitých baterií
 • upozornění na provoz jiných UAS, UA
 • informace o legislative dolňku X
 • vyhledávání a filtrování letových zón
Odkaz na aplikaci pro android

Letový provoz v okolí řízených a neřízených letišť

zdroj: www.caa.cz

zdroj: www.caa.cz

 1. Lety bez koordinace
 2. Splnění podmínek provozovatele letiště (PL) + koordinace s letištní informační službou (AFIS)
 3. Splnění podmínek PL + koordinace s AFIS
 4. Souhlas/povolení ÚCL
 5. Letové povolení příslušného stanoviště řízení letového provozu (ŘLP). ŘLP může dále požadovat:stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru
 6. Povolení ÚCL (nebo v případě leteckých prací (LP) koordinace s ŘLP + koordinace s PL).ŘLP může dále požadovat: stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru
 7. Povolení ÚCL (nebo v případě LP koordinace s ŘLP + koordinace s PL) + letové povolení ŘLP.ŘLP může dále požadovat: stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru

Druhy letových zón

CTR – řízený okrsek letiště

ATZ – letištní provozní zóna neřízeného letiště 

OP – ochranná pásma letišť, 5500m od vztažné ho bodu letiště

G/E –  třídy vzdušného prostoru

ARP – vztažný bod letiště

AMSL- nadmořská výškaLKR – omezený prostor

LKP – zakázaný prostor

LKD – nebezpečný prostor

TSA – dočasně vyhrazený prostor 

TRA – dočasně vymezený prostor

AGL –  nad úrovní země