Informace pro piloty​

Aktuální informace pro piloty o letovém prostoru nad ČR naleznete v aplikaci AisView, kterou provozuje „Řízení letového provozu České republiky“. Aplikace obsahuje detailní informace o vzdušném prostoru, zobrazení letišť a jednotlivé kontakty na řízení letového prostoru, meteorologické zpravodajství v  daných lokalitách a další funce.  

Schématické vyznačení vzdušného prostoru

zdroj: www.caa.cz

zdroj:www.caa.cz

  1. Lety bez koordinace
  2. Splnění podmínek provozovatele letiště (PL) + koordinace s letištní informační službou (AFIS)
  3. Splnění podmínek PL + koordinace AFIS
  4. Souhlas /povolení ÚCL
  5. Letové povolení příslušného stanoviště řízení letového provozu (ŘLP). ŘLP může dále požadovat stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru.
  6. Povolení ÚCL v případě leteckých prací koordinace ŘLP + koordinace s PL. ŘLP může dále požadovat stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru.
  7. Povolení ÚCL nebo v případě LP koordinace s ŘLP + koordinace s PL + letové povolení ŘLP. ŘLP může dále požadovat stálé obousměrné spojení a odpovídač sekundárního radaru.

Druhy letových zón

CTR – řízený okrsek letiště

ATZ – letištní provozní zóna neřízeného letiště

OP – ochranná pásma letišť, 5500m od vztažného bodu letiště

G/E – třídy vzdušného prostoru 

ARP – vztažný bod letiště

AMSL – nadmořská výška

LKR – omezený prostor

LKP – zakázaný prostor

LKD – nebezpečný prostor 

TSA – dočasně vyhrazený prostor 

TRA – dočasně vymezený prostor

AGL – nad úrovní země

Copyright Aerodata s.r.o. 2018 www.drony-cz.cz

Close Menu